TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHU CÔNG NGHIỆP
Bạn Đang Ở Đây:
Trang Chủ Trang chủ Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Email In

I. Bộ phận nghiệp vụ: Gồm 04 bộ phận

    1. Bộ phận Hành chính-tổng hợp:
     - Làm công tác văn thư-lưu trữ theo quy định của pháp luật.
     - Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, bảo trì tài sản đơn vị.
     - Theo dõi ngày, giờ công các thành viên Trung tâm.
     - Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực an ninh-trật tự, phòng chống cháy nổ của đơn vị.
     - Và một số công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao
   2. Bộ phận Tư vấn-Giới thiệu việc làm:
     - Tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động.
     - Liên hệ với các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động.
     - Tổ chức khai thác thị trường lao động để tạo nguồn lao động cung ứng cho các doanh nghiệp.
     - Khai thác nguồn thu phí giới thiệu việc làm của người lao động và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
     - Và một số công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
   3. Bộ phận quản lý đào tạo:
     - Tổ chức và quản lý công tác đào tạo đúng theo quy định của nhà nước.
     - Khai thác dịch vụ đào tạo phù hợp với chức năng nhiệm vụ Trung tâm
     - Quản lý trang thiết bị, dụng cụ đồ nghề, phôi liệu dùng dạy học.
     - Phối hợp với bộ phận Tư vấn-Giới thiệu việc làm giải quyết việc làm cho học viên đã qua đào tạo tại trung tâm.
     - Và một số công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
   4. Bộ phận kế toán:
     - Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tài chính kế toán đúng theo quy định của pháp luật.
     - Phối hợp cùng các bộ phận tổ chức quản lý tài sản Trung tâm.
     - Và một số công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

II. Trách nhiệm cá nhân:

   1. Tổ trưởng các bộ phận có trách nhiệm:
     - Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cho bộ phận.
     - Tham mưu đề xuất kịp thời cho lãnh đạo Trung tâm trong công tác quản lý, điều hành công việc.
     - Phân công công việc hợp lý cho các thành viên trực thuộc.
     - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm và pháp luật về việc tổ chức thực hiện các công việc của bộ phận.
   2. Các thành viên:
     - Chấp hành nghiêm túc sự phân công, giao việc của trưởng bộ phận.
     - Thực hiện tốt các nội quy, quy chế do Trung tâm đề ra.
     - Tích cực tham mưu, đề xuất do trưởng bộ phận, lãnh đạo Trung tâm trong công tác quản lý, điều hành công việc của Trung tâm.
     - Chịu trách nhiệm trước trưởng bộ phận, lãnh đạo Trung tâm và pháp luật đối với công việc được phân công.
 

Mọi chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: Đường số 2 KCN Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
ĐT:0511.6270369 - Website: www.vieclamkcn.com.vn.

Văn bản mẫu

Quảng cáo

Sample image

Xin liên hệ với chúng tôi để đăng quảng cáo

Thống Kê Truy Cập:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:2084
mod_vvisit_counterHôm qua:3
mod_vvisit_counterTuần này:2084
mod_vvisit_counterTuần Trước:7
mod_vvisit_counterTháng này:2084
mod_vvisit_counterTháng Trước:77
mod_vvisit_counterTất cả:12680626

We have: 3 guests online
Your IP: 112.78.2.87
 , 
Hôm nay ngày: 01 - 05 - 2016

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.058 seconds, 3.94 MB
Application afterRoute: 0.073 seconds, 4.97 MB
Application afterDispatch: 0.162 seconds, 10.28 MB
Application afterRender: 0.240 seconds, 11.69 MB

Bộ nhớ sử dụng

12304912

20 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT *
    FROM vlkcn_session
    WHERE session_id = 'hgsgrvretrr3t8nr0mlabosv67'
 2. DELETE
    FROM vlkcn_session
    WHERE ( time < '1462143069' )
 3. SELECT *
    FROM vlkcn_session
    WHERE session_id = 'hgsgrvretrr3t8nr0mlabosv67'
 4. INSERT INTO `vlkcn_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'hgsgrvretrr3t8nr0mlabosv67','1462143969','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM vlkcn_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM vlkcn_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM vlkcn_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM vlkcn_menu AS m
    LEFT JOIN vlkcn_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT *
    FROM vlkcn_jcomments_settings
 10. SELECT template
    FROM vlkcn_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM vlkcn_content AS a
    LEFT JOIN vlkcn_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN vlkcn_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN vlkcn_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN vlkcn_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 71
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-05-01 23:06:09' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-05-01 23:06:09' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE vlkcn_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='71'
 13. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM vlkcn_modules AS m
    LEFT JOIN vlkcn_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 14. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM vlkcn_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1462060800
 15. SELECT session_id, time, guest, DATA 
    FROM vlkcn_session 
    WHERE '1=1' 
    AND time >= 1462143601
 16. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM vlkcn_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time <= 1462060800
 17. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM vlkcn_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1461974400 
    AND time <= 1462060800
 18. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM vlkcn_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1461456000 
    AND time <= 1462060800
 19. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM vlkcn_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1459468800 
    AND time <= 1462060800
 20. SELECT session_id, time, guest, DATA 
    FROM vlkcn_session 
    WHERE time > 1462143069

Nạp xong các file ngôn ngữ

Untranslated Strings Diagnostic

Không

Untranslated Strings Designer

Không